MUNDUR ZUCHOWY

Tak powinien wyglądać mundur zuchowy dziecka, które uczęszcza na zbiórki naszej gromady

Do munduru niezbędny jest suwak oraz pas zuchowy